Brasvärmegruppen - Proffsbutiker i samverkan

Relining ventilation

Effektiv relining av skickliga installatörer

Det finns många anledningar att täta ventilationskanalerna. Ofta är en underkänd OVK-besiktning den utlösande orsaken. Relining av ventilationskanalerna kan också genomföras för att:

  • Minska radonhalten
  • Minska fläktbullret
  • Sänka energikostnaderna
  • Uppnå en bättre boendemiljö

Se filmen, så går relining till!

Alternativet till att relina ventilationskanalerna är att installera nya ventilationskanaler – något som är betydligt mer kostsamt. Slutresultatet är detsamma, vilket gör relining ventilation till den mest lönsamma lösningen.

Önskar du en bedömning av era ventilationskanaler?

Ring 0141 – 527 60 eller mejla oss för att boka en tid för inspektion. Om inspektionen visar att ventilationskanalerna behöver relinas så återkommer vi med en offert och projektplan.

Fler metoder

Skorstensfolket i Östergötland utför även ventilationstätning med keramisk tätningsmassa och flexibla rör i rostfritt stål. Bland kunderna finns både större fastighetsägare och privatpersoner. Välkommen att kontakta oss för mer information.

Vi installerar VentilFlex® och FuranFlex®

Skorstensfolket i Östergötland har valt att uteslutande arbeta med VentilFlex och FuranFlex – originalprodukterna för relining ventilation som installeras i mer än 30 länder. Genomslaget i Sverige har blivit massivt och i skrivande stund har mer än 300 000 meter VentilFlex och FuranFlex installerats i svenska fastigheter.

Installationen i ord

VentilFlex och FuranFlex är infodringsmaterial av komposit som före installation ser ut ungefär som en brandslang. Kompositmaterialet förs in i fastighetens ventilationskanaler eller imkanaler och blåses upp med vattenånga så att det följer kanalens form. Därefter härdas VentilFlex och FuranFlex och slutresultatet är en fullständigt tät kanal. Kanalarean är så gott som oförändrad och installationen tar bara några timmar per lägenhet.

Skorstensfolket i Östergötland ger dig 25 års garanti på både material och arbete vid relining av ventilationskanaler och imkanaler.

Flera anledningar till succén

Vi tror att den stora efterfrågan har flera orsaker, blanda annat:

Överlägsen kvalité: En lång rad utförda installationer talar sitt tydliga språk: VentilFlex och FuranFlex håller i längden och är en trygg lösning för flerfamiljshus.

Mångsidig lösning: VentilFlex och FuranFlex är det flexibla alternativet som passar alla ventilationskanaler och samtliga ventilationssystem. Det spelar ingen roll om din fastighet har murade kanaler, plåtkanaler eller eternitkanaler. Inte heller om ventilationssystemet är FTX, mekanisk ventilation eller ventilation med frånluftsvärmepump.

Svårslaget pris: Relining ventilation med VentilFlex och FuranFlex är en lönsam lösning. Välkommen att be om en offert och jämför med nyinstallation och andra alternativ för kanaltätning!

Genomtänkt miljöprofil: VentilFlex och FuranFlex är typgodkända av Kiwa Sverige. Infodringsmaterialen är även bedömda av SundaHus, som givit dem högsta bedömningsklass, A. VentilFlex och FuranFlex finns också registrerade i BASTA-registret. BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att produkterna klarar BASTA-kriterierna avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper. Se www.bastaonline.se. Dessutom rekommenderas VentilFlex och FuranFlex av Byggvarubedömningen.

Klicka här för fler produktfakta inklusive materialegenskaper och brandklassificering